Dachcentrum // Všetko pre strechu

Predajňa Predajňa

Verejná súťaž podľa zák. č. 25/2006 Z. z.o verejnom obst.

Cinkovacie a lisovacie zariadenie
Dátum zverejnenia: 7.8.2008

Kontakt

DACHcentrum, s.r.o.
Sládkovičova 94
974 01 Banská Bystrica

tel: 0915 828 515
e-mail: dachcentrum@prq.sk

mapa

Dnes je:
Drevené konštrukcie
 076769